Επιλογές
Κοχλιούμενες Αποκαταστάσεις
> Μεταλλικός σκελετός > κατά τη διαδικασία χτισίματος με φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη υψηλής αισθητικής απόδοσης
Barousis Dental Lab   Barousis Dental Lab



> τελικό στάδιο

> Τακτική διαστρωμάτωσης

Τελικό στάδιο

Layer Technique



> Τελικό στάδιο > Τελικό στάδιο

Τελικό στάδιο

Τελικό στάδιο



> Ροζ αισθητική

Ροζ αισθητική