Επιλογές
Σύνθετη Κοχλιούμενη
Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab   Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab
    τμήματα αποκατάστασης στον πάγκο εργασίας
     
Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab   Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab
το εκμαγείο εργασίας με βιδωμένα τα 3 multi για αλλαγή του    βιδωμένα στο εκμαγείο τα μέρη της εργασίας που θα συγκολληθούν
αυλού κοχλίωσης   στο μεταλλικό σκελετό
     
Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab   Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab
 στο εκμαγείο    
     
Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab    Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις > Σύνθετη Κοχλιούμενη > Barousis Dental Lab 
 σε άρθρωση