Επιλογές
Περιστατικό no4
Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις > Περιστατικό 4 > Barousis Dental Lab   Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις > Περιστατικό 4 > Barousis Dental Lab
μετά τη σύντηξη του σκελετού   η χρωματική απόδοση ξεκινά από τον πυρήνα
     
Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις > Περιστατικό 4 > Barousis Dental Lab    Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις > Περιστατικό 4 > Barousis Dental Lab 
 στο εκμαγείο    
     
Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις > Περιστατικό 4 > Barousis Dental Lab     
 το εκμαγείο εργασίας