Επιλογές
Συγκολλούμενες Αποκαταστάσεις
Πλήρες τόξο άνω γνάθου και 2 τριάρες γέφυρες σε εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο
> Επιεμφυτευματική συγκολούμενη πλήρους φραγμού > Επιεμφυτευματική συγκολούμενη πλήρους φραγμού
Barousis Dental Lab Συγκολυόμενες Αποκαταστάσεις   Barousis Dental Lab Συγκολυόμενες Αποκαταστάσεις > Επιεμφυτευματική συγκολούμενη πλήρους φραγμού

Barousis Dental Lab Συγκολυόμενες Αποκαταστάσεις